Klebemiddel

Packexe SMASH er utviklet med et spesielt formulert klebemiddel som er hensiktsmessig for å holde glass, og som beskytter både skadede personer og redningsmannskaper fra glassfragmenter og støv.  Klebemiddelet holder like godt i våte og tørre værforhold.

Perforeringer

Med perforeringer på hver 100 mm, er Packexe SMASH-filmen lett å ta av rullen. Redningsmannskaper har fleksibiliteten til å bruke Packexe SMASH-filmen på mindre seksjoner for å dekke vanskelige områder, slik som sidevinduene bak på en bil. Perforert film sørger for nøyaktig påføring som igjen reduserer sløsing.

Har bevist at det forsterker glass

Tester foretatt av Exeter Advanced Technologies på Exeter universitetet i juli 2009 har bevist at styrken på glasset blir nesten fordoblet ved påføring av Packexe SMASH, som reduserer faren for bristing med cirka 42 %.

Ikke nødvendig å fjerne glass

Etter å ha tatt produktet lenger enn bare til et vellykket design for å hjelpe med glasshåndtering, har Packexe nå effektivisert hele prosessen.  Ved å forsterke glasset, har Packexe SMASH eliminert behovet for at glasset alltid må knuses med makt eller fjernes. Det anbefales nå at Packexe SMASH brukes på alt glass som identifiseres som fare ved ankomst til en veitrafikkollisjon, hvor glasset skal sikres før frigjøring fra bil.


Packexe.jpg

Dispenser

Den unike dispenseren kompletterer Packexe SMASH-systemet, som for tiden er underlagt en patentsøknad. Packexe SMASH er ergonomisk konstruert og er lett å bruke, og kan påføres i løpet av sekunder av kun én person.  Det komplette systemet er konstruert for å få kontroll og hastighet på påføringsprosessen.

Doble ruller

Doble ruller følger bilkonturene for jevn dekning, og for å redusere antall luftbobler. Teknologien med rullene bringer filmen i direkte kontakt med glasset, som gjør at Packexe SMASH fungerer like godt i vindfulle forhold. Våte værforhold takles med kombinert trykk og bevegelse på rullene hvor vannet skyves bort fra flaten etter hvert som filmen rulles på.