Bakgrunn

Packexe identifiserte behovet for en vellykket løsning for å håndtere glass. Eksisterende metoder består av hard og myk beskyttelse (ulltepper og kroppsvern) som alltid har vist seg å være en oppgave for to eller tre personer. Fokuset har vært å knuse glasset og deretter forsøke å begrense faren fra glassfragmenter. Det har alltid vært behov for et spesialkonstruert produkt som kun nå er anerkjent.

Ideen til å begynne med

En brannmann som også arbeidet deltid som maler og dekoratør, spurte om Packexe kunne endre størrelsen på filmen de produserte for teppebeskyttelse for å håndtere glass i veitrafikk kollisjoner.  Produktutvikling begynte med formuleringen av et unikt klebemiddel som var sterkt nok til å holde glasset på plass ved knusing.  Rullen ble også justert til en håndterlig størrelse som er hensiktsmessig for å dekke en bil.

Utvikling av det komplette Packexe SMASH-systemet

Packexe måtte konstruere en dispenser for effektiv påføring av film av kun én person. Den unike dispenseren er konstruert med skumruller som følger konturene på bilen for jevn dekning og for å minimere luftbobler. Filmen er også perforert for jevn påføring og for å eliminere sløsing. Prøver har vist seg at filmen fungerer godt i våte og vindfulle værforhold. Oppfinnelsen av dispenseren har forvandlet Packexe SMASH til et komplett glasshåndtering system som er underkastet en patentsøknad. 

Produkttester viser merkverdige resultater

Etter ytterligere produkteksperimenter, la Packexe merke til at filmen så ut til å styrke glasset, og i noen tilfeller viste seg at glasset ikke bristet under trykk.  På dette stadiet ble tester foretatt hos Exeter Advanced Technologies på Exeter universitet. Tester viser at styrken på glass blir nesten fordoblet med bruk av Packexe® SMASH og reduserer faren for at glasset brister med cirka 42 %.

Packexe har revaluert måten som glass håndteres

Etter å ha tatt produktet lenger enn bare til et vellykket design for å hjelpe til med glasshåndtering, har Packexe nå effektivisert hele prosessen. Ved å forsterke glasset, har Packexe SMASH eliminert behovet for at glasset alltid må knuses med makt eller fjernes. Det anbefales nå at Packexe SMASH brukes på alt glass som identifiseres som fare ved ankomst til en veitrafikkollisjon, hvor glasset skal sikres før frigjøring fra bil.

 

film_remove.jpg

 

Packexe SMASH støtter utfordringer over hele verden med frigjøring fra bil og utvikling av frigjøringsteknikker

Godt mottatt av brann- og redningstjenesten - Packexe SMASH er sett på som en tidsbesparende og effektiv løsning. Packexe har vært involvert i utfordringer med frigjøring fra bil over hele verden, og har deltatt i UKs regionale og nasjonale utfordringer og TERC International Challenge (Internasjonal utfordring med veitrafikkollisjon) og vil delta på World Extrication Challenge (Verdensutfordring i frigjøring) i Frankfurt. Verdensmestrene, frigjøringsteamet for Hampshire brann- og redningstjeneste, er Packexe SMASH entusiaster og bruker produktet både i utfordringer og til utprøving operasjonsmessig. Vaktsjef Steve Barrow, sjef for frigjøringsteamet i Hampshire brann- og redningstjeneste og spesialinstruktør for veitrafikk kollisjon i Hampshire sier:

«Packexe® SMASH er et meget enkelt og allsidig system for håndtering av glass som er til stor nytte ved veitrafikkollisjoner med hensyn til sikkerheten til skadede personer og redningsmannskaper. Systemet kan brukes til alle hendelser slik som tvungen inngang, hvor glass må sikres.»

Fremtiden for Packexe SMASH

Packexe SMASH vil endre måten som glass håndteres over hele verden. Selv om produktet er spesielt designet til frigjøring fra bil, har Packexe SMASH blitt identifisert av alle redningstjenester som et viktig hjelpemiddel for å takle glass. Dette inkluderer håndtering av glass ved tvungen inngang i private eiendommer.